Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 februari 2022

Campagne D66 Montfoort van start

Met het overhandigen van het verkiezingsprogramma aan Marc de Droog, D66-fractieleider in de Provinciale Staten van Utrecht, is voor D66 Montfoort de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen begonnen. In het programma staat onder meer dat er regionaal samengewerkt gaat worden aan duurzame energie, dat er nieuwe woningen komen in open en groene wijken en dat er een onderzoek komt naar de voor- en nadelen van herindeling.

D66 Montfoort wil groot inzetten op verduurzaming van de Montfoort en Linschoten. Naast het opwekken van duurzame energie wil de partij inwoners gaan helpen bij het verduurzamen van hun woning door middel van het inzetten van de Gemeentelijke Verduurzamingsregeling. Verder moet de gemeente groener worden, door het stimuleren van tegels-voor-groen projecten en het compenseren van groen bij bouwwerkzaamheden.

30 km/u
Om de woningcrisis aan te pakken wil D66 Montfoort niet alleen nieuwe huizen bouwen in open, groene wijken, maar het moet ook makkelijker worden om woningen te splitsen. Ook wordt het eenvoudiger om voormalig agrarische terreinen en woningen anders te gaan gebruiken. Verder wordt de verkeersveiligheid verbeterd door het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 km per uur en het verbeteren van verlichting en inrichting van wegen.

Herindeling
Ook wil D66 Montfoort extra aandacht voor jeugdzorg, schuldhulpverlening en ouderenhuisvesting. In Linschoten blijft voldoende ruimte beschikbaar voor een buurthuisfunctie, cultuur, recreatie en sport en in Montfoort wordt de omgeving bij het nieuwe scholencomplex verkeersveilig aangelegd. Tot slot wil de partij om de lasten voor inwoners te verlichten en de voorzieningen te verbeteren onderzoek doen naar de voor- en nadelen van herindeling.

Lijst
Eerder is de lijst al samengesteld voor D66 Montfoort. Lijsttrekker is de huidige fractievoorzitter Casper Schrijver uit Linschoten. Verder staan op de lijst Tineke Bahlmann uit Linschoten, Patrick van Berlo uit Linschoten, Alie den Houting-Leeuwestein uit Linschoten, Sander Bus uit Montfoort, Ineke Grootegoed uit Linschoten, Ton Hartsink uit Linschoten, Nicolet Rorije-Wouts N.A. uit Montfoort, Mirjam Heller Linschoten en Paul de Jonge uit Linschoten.