Steun ons en help Nederland vooruit

Afval

Om het restafval te verminderen, moet het scheiden van afval makkelijk zijn. Waar mogelijk, willen wij ondergrondse vuilniscontainers. Dat betekent meer afvalbakken voor plastic, compost, papier en glas. Waar het kan, willen wij ondergrondse vuilniscontainers. Ook willen we de mogelijkheid onderzoeken om een systeem in te stellen waarbij de vervuiler betaalt (‘diftarsysteem’) waarbij per kilo afgerekend wordt in plaats van een vast tarief voor iedereen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018