Steun ons en help Nederland vooruit

Veiligheid en handhaving

De bestaande regels om veiligheid te waarborgen zijn afdoende, maar de handhaving moet beter. Daarnaast is D66 groot voorstander van bewonersinitiatieven als Waaks, buurt WhatsApp en Burgernet. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018