Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg

In de zorg wil D66 uitgegaan van de behoefte van inwoners met dagopvang voor elke doelgroep, een laagdrempelig informatiecentrum en passende woonruimte.. Zorginitiatieven door inwoners worden omarmd en ondersteund, bijvoorbeeld de plannen van Obliek en Het Oudenhuis. De jeugdzorg is in onze gemeente goed, om wachtlijsten te voorkomen, moet naar passende oplossingen gezocht worden.

Mensen hebben meestal zelf goede ideeën over hoe hun ondersteuning en zorg moet worden ingericht. Voor D66 staat het vertrouwen op de eigen kracht van mensen centraal. Wij willen daarom onder meer dat inwoners betrokken zijn bij het opstellen van hun eigen ondersteuningsplan. Verder willen we dat ondersteuning dichtbij de eigen dagelijkse leefomgeving voorrang heeft. D66 vindt laagdrempelige toegang tot algemene voorzieningen belangrijk. We willen inwoners en zorgprofessionals actief betrekken bij voorzieningen, verenigd in de participatieraad. Deze raad krijgt wat D66 betreft een grotere invloed op het beleid.

De zorg voor ouderen en alleenstaanden dient niet aan de aandacht te ontsnappen. Doorstroming van de grote naar kleinere wooneenheden door ouderen dient te worden bevorderd. Voorkomen dient te worden dat ouderen buiten de voor hem vertrouwde omgeving worden geplaatst.

Laatst gewijzigd op 17 februari 2022